Bình luận

'Môi giới lúc này đừng chỉ ăn, ngủ, xem phim, đừng lãng phí thời gian của bạn và người yêu thương'

"Lúc này, bạn hãy chia sẻ nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn, cho đi nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, làm việc nhiều hơn", ông Phi Long - Division Director của ERA Vietnam nói.