Bình luận

Tôi đi mua nhà: Gặp 5 môi giới, xem 20 căn nhà chưa ưng

Nhân viên môi giới mừng rỡ mời cả trưởng phòng đi cùng để tư vấn cặn kẽ. Chỉ hai ngày sau, tôi quyết định “chốt", tiến gần với mong ước “an cư" của cả họ đặt niềm tin. Nhưng chưa kịp mừng vui thì nhận tin báo căn nhà đó bán rồi. Tôi cảm thấy hoàn toàn sụp đổ.