Phong thuỷ

Xem tuổi làm nhà: những tuổi nào có thể làm nhà 2021?

"Có thờ có thiêng , có kiêng có lành" là câu tục ngữ đại diện cho việc xem tuổi trước khi làm nhà. Xem tuổi làm nhà vô cùng quan trọng và cần thiết đối với người Á Đông nói riêng và người Việt Nam nói chung.