Cần vốn để kinh doanh Đô Thị Kinh Bắc (KBC) dự kiến vay công ty con 5.500 tỷ đồng

Bình Khánh
Tổng CTCP Phát triển Đô Thị Kinh Bắc (HOSE: KBC) thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn hai công ty con là CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang và CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng.

Cụ thể, KBC thông qua việc vay vốn cho CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang với hạn mức 3.000 tỷ đồng để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh, có thể giải ngân nhiều lần tương ứng với từng hợp đồng vay vốn cụ thể cho đến khi giải ngân hết hạn mức.

tc-kbc-1698375182.jpg

Đô Thị Kinh Bắc (KBC) dự kiến vay 2 công ty con lên đến 5.500 tỷ đồng.

Thời hạn khoản vay tối đa là 03 năm kể từ ngày nhận vốn vay. Khoản vay có thể được tất toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản. Tài sản bảo đảm: Tín chấp. Lãi suất cho vay theo thỏa thuận tại từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán một lần khi tất toán các khoản vay.

Đồng thời, KBC thông qua việc vay vốn CTCP Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng với mục đích phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Hạn mức khoản vay là 2.500 tỷ đồng, có thể giải ngân nhiều lần tương ứng với từng hợp đồng vay vốn cụ thể cho đến khi giải ngân hết hạn mức.

Thời hạn khoản vay tối đa là 03 năm kể từ ngày nhận vốn vay. Khoản vay có thể được tất toán trước hạn, đúng hạn hoặc gia hạn bằng văn bản. Tài sản bảo đảm: Tín chấp. Lãi suất cho vay: Theo thỏa thuận tại từng hợp đồng vay, tiền lãi thanh toán một lần khi tất toán các khoản vay.

Ở diễn biến khác, HĐQT Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ công ty con là Công ty TNHH MTV Phát triển Đô thị Tràng Cát (TCC). Theo đó, KBC sẽ góp thêm 6.051 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ của TCC lên 12.681 tỷ đồng.