Gần 1.300 công ty bất động sản giải thể trong năm 2023

Minh Triết
Trong năm 2023, số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới là 4.725, giảm 45% so với năm ngoái, trong khi đó số lượng doanh nghiệp giải thể là 1.286, tăng 7,7%.

Theo số liệu Tổng cục thống kê (Bộ Kế hoạch và đầu tư) vừa công bố, tính chung trong năm 2023, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 89.100 doanh nghiệp, tăng 20,7% so với năm 2022.

bds-1703898633.jpg
Gần 1.300 công ty bất động sản giải thể trong năm 2023

Trong đó, có 65.500 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 28,9%; 18.000 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,1%. Bình quân một tháng có 14.400 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Riêng về lĩnh vực kinh doanh doanh bất động sản có số lượng doanh nghiệp giải thể tăng mạnh so với năm trước. Cụ thể, năm 2023, số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thành lập mới là 4.725, còn số lượng doanh nghiệp giải thể là 1.286.

So với năm 2022, số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 45%, trong khi số lượng doanh nghiệp giải thể tăng 7,7%. Tính trung bình, mỗi tháng có khoảng 107 doanh nghiệp địa ốc rời bỏ thị trường.

Ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết, năm 2023, chứng kiến nhiều doanh nghiệp bất động sản rời thị trường.

Riêng với các sàn giao dịch bất động sản, 20% sàn tiếp tục đối diện nguy cơ giải thể, phá sản; 40% sàn đang phải nỗ lực chống đỡ để duy trì, chỉ còn hoạt động với một vài nhân sự nòng cốt, phải cố gắng cầm cự.

Nửa đầu năm 2024, theo ông Đính sẽ có thêm một số doanh nghiệp rời bỏ thị trường do đã kiệt sức, phải chống chọi trong suốt thời gian dài vừa qua.

Bình Minh