TP.HCM công khai quy hoạch để ngăn ‘thổi’ giá đất

UBND TP.HCM chỉ đạo công khai quy hoạch để người dân tiếp cận thông tin chính thống, tránh bị giới đầu cơ lợi dụng “thổi” giá đất lên cao, nhằm thu lợi bất chính.

Nhằm tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất, UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo khẩn đến sở ngành liên quan, UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện.

Theo chỉ đạo này, UBND thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cùng các địa phương công khai quy hoạch để người dân được tiếp cận thông tin chính thống. Từ đó, tránh bị giới đầu cơ lợi dụng “thổi” giá, đẩy giá đất và giá bất động sản lên cao để thu lợi bất chính. 

Sở TN&MT, Văn phòng Đăng ký Đất đai và các địa phương phải thực hiện nghiêm quy định về đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất… để kiểm soát các giao dịch ảo, đẩy giá bất động sản. Tuân thủ các quy định pháp luật đất đai về tách thửa đất. 

Sở Xây dựng được giao kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động môi giới bất động sản. Tăng cường quản lý dự án bất động sản, nhất là nhà ở hình thành trong tương lai, đảm bảo việc đưa bất động sản vào kinh doanh phải tuân thủ các điều kiện theo quy định. 

UBND TP.HCM yêu cầu các sở ngành và địa phương khẩn trương thực hiện những nội dung trên và báo cáo kết quả cho Sở TN&MT trước ngày 31/5/2021. Từ đó, sở này tổng hợp, tham mưu để UBND thành phố báo cáo Bộ TN&MT theo đề nghị.

T.H