Môi giới Việt tại New York: ‘Khách nhà giàu đầy trên đường, nhưng 90% môi giới bỏ nghề ngay năm đầu’

07:00 28/10/2021

Brian Ngô, có hơn 10 năm kinh nghiệm môi giới BĐS tại New York, cho rằng môi giới là một nghề rất khốc liệt, 90% bỏ nghề trong năm đầu tiên dù người giàu đi đầy trên phố.