Tôi đi mua nhà: Ông bố 3 con mua nhà ở Canada sau 1 tháng định cư

Ban đầu, tôi không hề có ý định sẽ mua nhà ngay vì chưa biết đường đi nước bước như thế nào. Nhưng cuối cùng thì gia đình tôi quyết định mua nhà vào giờ chót. Đây cũng là sự nỗ lực rất lớn của chúng tôi.