DIC Corp huy động thành công 600 tỷ đồng trái phiếu

Minh Triết
Số tiền thu được DIC Corp dự kiến sử dụng để đầu tư ba dự án gồm: Khu đô thị du lịch Long Tân; Chung cư A5 thuộc khu trung tâm Chí Linh; Giai đoạn 2, 3 của dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.

Tổng công ty CP Đầu tư phát triển xây dựng (DIC Corp) vừa công bố phát hành thành công 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

Theo đó, từ ngày 29/12/2023 đến ngày 30/1/2024, DIC Corp đã chào bán thành công 6.000 trái phiếu mã DIGH2326001. Lô trái phiếu được phát hành ở thị trường trong nước với kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành 11,25%/năm.

Vào ngày 27/12/2023, HĐQT DIC Corp đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ với tổng giá trị 2.100 tỷ đồng.

Cụ thể, DIC Corp dự kiến phát hành tối đa 21.000 trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có đảm bảo là bảo lãnh thanh toán của tổ chức tín dụng, với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Thời gian phát hành dự kiến từ quý IV/2023 và trong năm 2024, dự kiến có 3 đợt.

Số tiền thu được từ lô trái phiếu trên sẽ được DIC Corp sử dụng để thực hiện đầu tư ba dự án gồm: Khu đô thị du lịch Long Tân; Chung cư A5 thuộc khu trung tâm Chí Linh; Giai đoạn 2, 3 của dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.

Về kết quả kinh doanh quý IV/2023, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần gần 434 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ và lãi ròng hơn 66 tỷ đồng, gấp gần 15 lần cùng kỳ.

Kết thúc năm 2023, DIC Corp đạt gần 1.028 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 46% so với cùng kỳ; lãi ròng gần 173 tỷ đồng, tăng 18%. Với kết quả này, DIC Corp mới thực hiện được 32% mục tiêu doanh thu và 15% mục tiêu lãi trước thuế cả năm.

Bình Minh