Nam Long kỳ vọng tăng trưởng nhờ 5 đại dự án

Minh Triết
Chứng khoán VietCap kỳ vọng việc mở bán các giai đoạn tiếp theo tại năm dự án hiện hữu sẽ hỗ trợ tăng trưởng doanh số bán hàng giai đoạn 2024-2025 của Nam Long.

Công ty CP Đầu tư Nam Long vừa công bố báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2023 với kết quả lợi nhuận sụt giảm so với cùng kỳ, không hoàn thành kế hoạch.

Cụ thể, doanh thu thuần của Nam Long đạt hơn 1.640 tỷ đồng trong quý IV, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế cả năm 2023, Nam Long ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.180 tỷ đồng, giảm 27% so với năm trước.

Nguồn thu từ kinh doanh bất động sản giảm gần 29%, còn hơn 2.900 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các dự án trọng điểm là Izumi City và Southgate.

Dù vậy, Nam Long ghi nhận lãi đột biến từ các công ty liên doanh/liên kết gần 420 tỷ đồng (so với chỉ 25 tỷ đồng trong năm 2022).

Nam Long cũng đã chủ động cắt giảm các chi phí hoạt động, nhờ vậy lợi nhuận sau thuế năm 2023 chỉ giảm 7,5%, đạt hơn 800 tỷ đồng và chỉ hoàn thành 87% kế hoạch mục tiêu.

Mới đây Công ty CP Chứng khoán VietCap kỳ vọng việc mở bán các giai đoạn tiếp theo tại các dự án hiện hữu sẽ hỗ trợ tăng trưởng doanh số bán hàng giai đoạn 2024-2025 của Nam Long.

Theo đó, VietCap dự báo doanh số bán hàng của Nam Long sẽ tăng trưởng dự 40%/năm vào năm 2024-2025, được hỗ trợ bởi việc mở bán các giai đoạn mới tại 5 dự án hiện hữu gồm Izumi City, Waterpoint, Akari City, Cần Thơ.

VietCap ước tính doanh số bán hàng chưa ghi nhận (backlog) của Nam Long đạt 11.100 tỷ đồng vào cuối năm 2023, với 2 nguồn đóng góp chính là Akari City giai đoạn 2 (46%) và Southgate (29%). Con số này sẽ đóng góp lần lượt khoảng 100% và 40% vào doanh thu bất động sản cốt lõi cho năm 2024 và 2025.

Những tiến triển tích cực về pháp lý đối với các dự án Izumi City, Cần Thơ và Paragon Đại Phước sẽ đóng góp lớn vào doanh số bán hàng và lợi nhuận doanh nghiệp năm nay.

Bình Minh