So sánh lãi suất vay mua nhà các ngân hàng tháng 03/2022

Lan Anh

Dẫn đầu bảng lãi suất vay mua nhà trong tháng 3/2022 là ngân hàng Shinhan Bank với mức lãi suất thấp nhất 3,9%/năm

lai-suat-ngan-hang-vay-mua-nha-thang-3-2022-1646276609.jpg
lai-suat-ngan-hang-vay-mua-nha-thang-1646276609.jpg

 

Trọng Phúc