So sánh lãi suất vay mua nhà các ngân hàng tháng 07/2022

Lan Anh

Sang tháng 7, lãi suất vay mua nhà duy trì ổn định. Mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm đồng loạt điều chỉnh cao nhất lên tới 0,9-1,2% một năm.

lai-suat-ngan-hang-1656638709.jpg
so-sanh-lai-vay-mua-nha-1656644974.jpg
 

 

Minh Phúc