So sánh lãi suất vay mua nhà các ngân hàng tháng 4/2023

Lan Anh
Việc Ngân hàng Nhà nước ra thông báo giảm 5 loại lãi suất điều hành khoảng 0,3-0,5%/năm được coi là là tín hiệu tích cực để các ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động và lãi suất cho vay, trong đó có lãi suất vay mua nhà.
so-sanh-lai-suat-vay-mua-nha-1680657077.jpg
lai-suat-vay-mua-nha-toan-canh-bat-dong-san-1680657077.jpg

Ninh Vân