TP HCM muốn giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024

Minh Triết
Do tình hình kinh tế dự báo còn nhiều khó khăn, bất động sản khá trầm lắng nên UBND TP HCM muốn giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất trong năm 2024.

Tại kỳ họp thứ 13 HĐND khóa X, UBND TP HCM có tờ trình xin ý kiến về điều chỉnh hệ số giá đất năm 2024 trên địa bàn.

Theo đó, UBND TP HCM muốn giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 như hệ số điều chỉnh năm 2023 được UBND thành phố đã ban hành.

tp-hcm-1701992755.jpg
TP HCM muốn giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024

Đề xuất này nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp, người dân ổn định sản xuất, kinh doanh.

Theo UBND TP HCM tình hình kinh tế-xã hội năm 2023 và dự báo năm 2024 còn nhiều khó khăn, thách thức, giá đất và tình hình giao dịch bất động sản khá trầm lắng.

Quốc hội cũng đang xem xét Luật Đất đai (sửa đổi) theo hướng bỏ khung giá đất và xây dựng bảng giá đất phù hợp với giá giao dịch trên thị trường.

Do đó, trường hợp giữ nguyên hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 trên địa bàn thành phố như hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 sẽ không ảnh hướng đến các đối tượng áp dụng.

Theo Quyết định 05/2023/QĐ-UBND ngày 17/1/2023 quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn, TP HCM phân 3 nhóm đối tượng để áp dụng hệ số.

Nhóm 1: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất không phải đất ở sang đất ở đối với diện tích đất ở vượt hạn mức thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất là 2,5 lần giá đất do UBND thành phố quy định và công bố.

Nhóm 2: Trường hợp xác định đơn giá thuê đất hằng năm cho chu kỳ ổn định đầu tiên; xác định đơn giá thuê đất hằng năm khi điều chỉnh lại đơn giá thuê đất cho chu kỳ ổn định tiếp theo; xác định giá khởi điểm trong đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê theo hình thức thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; xác định đơn giá thuê đất khi nhận chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất thuê thì áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất được áp dụng tùy theo mục đích sử dụng đất và khu vực.

Nhóm 3: Trường hợp tổ chức được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; xác định đơn giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê không thông qua hình thức đấu giá… thì cũng áp dụng tương tự như nhóm 2 với mục đích sử dụng đất thuê ở hàng đầu tiên.

Mạc Ngôn