TP HCM sắp có quy định tách thửa mới

Minh Triết
Sở Tài nguyên và môi trường TP HCM đang tổ chức phản biện xã hội dự thảo quy định tách thửa, hợp thửa.

Mới đây, Sở Tài nguyên và môi trường TP HCM thông tin về tiến độ thực hiện dự thảo quyết định quy định điều kiện tách thửa và hợp thửa trên địa bàn thành phố.

tach-thua-1698971945.jpg
TP HCM sắp có quy định tách thửa mới

Quyết định này sẽ thay thế Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 5/12/2017 quy định diện tích tối thiểu tách thửa (Quyết định 60).

Theo Sở Tài nguyên và môi trường, sau khi sơ kết công tác tách thửa trên địa bàn theo Quyết định 60 vào tháng 3/2020, đơn vị đã dự thảo quy định và chuyển các sở, ngành và UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức có ý kiến góp ý.

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý, Sở Tài nguyên và môi trường đã nhiều lần chỉnh sửa vào các năm 2012, 2022 và 2023. Như vậy, theo góp ý của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và môi trường chuyển lại dự thảo đến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM để cơ quan này cho ý kiến.

Về tiến độ thực hiện, Sở Tài nguyên và môi trường cho biết, hiện nay đơn vị đang phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM tổ chức phản biện xã hội đối với dự thảo quy định về điều kiện tách thửa và hợp thửa trước khi trình UBND thành phố xem xét, quyết định.

Quyết định 60 quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn TP HCM có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Trong đó, có các quy định về tách thửa đất có hình thành đường giao thông, tách thửa đất nông nghiệp, tách thửa đất phi nông nghiệp.

Tuy nhiên, sau khi Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai 2013 (Nghị định 148) có hiệu lực thi hành từ ngày 8/2/2021, Sở Quy hoạch và kiến trúc nhận thấy quy định tách thửa có hình thành đường giao thông của Quyết định 60 không còn phù hợp.

Do đó, tháng 4/2021, Sở Quy hoạch và kiến trúc có văn bản hướng dẫn nội bộ đề nghị tạm ngưng nhận hồ sơ giải quyết các trường hợp tách thửa đất trong thời gian chờ điều chỉnh Quyết định 60.

Kể từ thời điểm đó đến nay, TP HCM vẫn chưa ban hành quyết định tách thửa thay thế, ảnh hưởng đến quyền sử dụng đất của người dân.

Bình Minh