Bất động sản trên thế giới đang ra sao?

Lan Anh

Mô hình làm việc kiểu mới, lãi suất, tình trạng cắt giảm việc làm,... đang gây sức ép lên thị trường bất động sản thế giới.

bat-dong-san-the-gioi-1669165449.jpg
bat-dong-san-the-gioi-ra-sao-1669165449.jpeg

 

Mai Hiên