Telesale trong môi giới bất động sản  

Một nhân viên telesale phải gọi ít nhất 200 - 300 số điện thoại khác nhau mỗi ngày, phần nhiều bị cúp máy, thậm chí la mắng. Tuy nhiên, telesale vẫn là một phương cách được các công ty môi giới bất động sản sử dụng song song với những kênh khác.