Gia hạn 10.000 tỷ đồng trái phiếu của Saigon Glory

06:05 17/02/2024

Các trái chủ của 10 lô trái phiếu trị giá 10.000 tỷ đồng của Công ty TNHH Saigon Glory đã đồng ý gia hạn từ 1 đến 2 năm để tổ chức phát hành cơ cấu lại dự án.