Nhà ba gian truyền thống của người Việt có đặc điểm gì?

Nhà ba gian không chỉ là nơi cư ngụ che nắng, che mưa mà còn là biểu tượng kiến trúc gắn liền với văn hóa và bản sắc của người Việt.