Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai năm 2023

Đất đai là tài sản có giá trị lớn của mỗi cá nhân, hộ gia đình. Do vậy mà các tranh chấp đất đai luôn chiếm tỉ lệ lớn trong các tranh chấp mà các cấp chính quyền, tòa án luôn phải giải quyết. Vậy thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai có sổ đỏ như thế nào?