Chung cư mini sẽ được cấp sổ hồng từ năm 2025

08:05 26/12/2023

Chung cư mini sẽ được cấp giấy chứng nhận từ năm 2025 khi đáp ứng tiêu chuẩn về đất, dự án xây dựng, phòng cháy chữa cháy.