Thủ tục ủy quyền mua bán nhà đất khi đang ở nước ngoài

Mua bán nhà đất là cách gọi dân dã nhất khi người ta nói đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất. Vậy, một người đang ở nước ngoài muốn ủy quyền mua bán nhà đất phải làm như thế nào?