Phân Tích – Nhận Định

Tổng giám đốc Colliers Việt Nam: Hãy lạc quan về thị trường

Trong thời gian tới đây, cùng với đà hồi phục chung của nền kinh tế, nhà đầu tư có thể tiếp tục lạc quan về thị trường bất động sản.