Phân Tích – Nhận Định

Bất động sản nghỉ dưỡng có nhiều dấu hiệu tích cực

6 giờ trước

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi nguồn cầu đang dần khôi phục với tốc độ ổn định, bao gồm thị trường khách nội địa và khách quốc tế.