Phân Tích – Nhận Định

“Bí quyết” ngăn ngừa tranh chấp chung cư

09:50 05/04/2024

Dự án nhà ở chưa xem xét toàn diện các yếu tố vận hành trong thiết kế kiến trúc, hệ thống kỹ thuật, các yếu tố về sở hữu chung – riêng, xây dựng ngân sách hay xây dựng nội quy sẽ vô hình chung tạo nên áp lực cho công tác vận hành ngay khi dự án được đưa vào sử dụng.