Phân Tích – Nhận Định

Lời giải phát triển đô thị xanh hậu Covid-19

Đứng trước những thách thức của đại dịch, mô hình bất động sản đô thị cần thay đổi những gì để thích ứng, chủ đề “Đô thị xanh - đô thị vị nhân sinh" thuộc chuỗi talk series do Làng SmartCity & proptech do Techfest Việt Nam 2021 tổ chức sẽ đưa ra những lời khuyên định hướng cho startup đang tìm kiếm giải pháp đô thị xanh.