Xu hướng

Đô thị Kinh Bắc (KBC) quyết định đầu tư KCN Sông Hậu 2 tại Hậu Giang có quy mô 380 ha với tổng mức đầu tư 5.570 tỷ đồng

08:03 06/11/2023

HĐQT Tổng công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) của ông Đặng Thành Tâm vừa phê duyệt quyết định đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật dự án Khu công nghiệp Sông Hậu 2 tại tỉnh Hậu Giang có quy mô 380 ha với tổng mức đầu tư lên đến 5.570 tỷ đồng.