Xu hướng

Xu hướng phát triển công nghiệp xanh trên thế giới

Xu hướng phát triển công nghiệp xanh đang trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, đó là xu hướng phát triển tất yếu và là lợi thế cạnh tranh cho chủ đầu tư của các khu công nghiệp hội tụ các tiêu chuẩn trên.