Phân Tích – Nhận Định

Chủ đầu tư đang 'đói' vốn

Vấn đề dòng tiền phát triển dự án bất động sản đang được quan tâm trong thời gian gần đây trước tình hình các ngân hàng đang siết vốn vay cho lĩnh vực bất động sản.