Phân Tích – Nhận Định

Người vay mua nhà 'mắc kẹt' trong Covid-19

Hợp đồng vay vốn không được ngân hàng xét duyệt vì thu nhập bị ảnh hưởng mạnh do Covid-19 khiến người vay tiền mua nhà lâm vào thế "tiến thoái lưỡng nan"