Phân Tích – Nhận Định

Toàn cảnh bất động sản Nha Trang: 6 tháng đầu năm 2021 vẫn trầm lắng

Sự chuyển động chậm của thị trường bất động sản Nha Trang – Khánh Hòa 6 tháng đầu năm 2021 cho thấy bất động sản Khánh Hòa sẽ không có nhiều khởi sắc trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn sẽ tiếp tục phát triển theo tiềm năng vốn có.