Phân Tích – Nhận Định

Doanh nhân Đặng Hoài: Booking là chiến trận, ráp căn là chiến lược

Doanh nhân Đặng Hoài, Tổng Giám đốc Công ty Best Land, chuyên bán dự án bất động sản cho khách hàng người Hàn Quốc đã có những chia sẻ chân thực về kỹ năng và kinh nghiệm thực chiến với nghề môi giới.