Phân Tích – Nhận Định

Doanh nhân Chương Đặng: 'Đừng mua đất Bảo Lộc'

Cũng đừng mua đất Mũi Né, Lạc Dương trong thời điểm này nếu bạn không thật sự có một dự án cụ thể trong tay hay một lí do thiết thân liên quan đến việc thay đổi cuộc sống.