Phân Tích – Nhận Định

Đất Nhà Bè, có còn cơ hội cho người mua để ở thực sự?

Theo đề án quy hoạch mới nhất, huyện Nhà Bè sẽ định hướng phát triển thành quận đô thị vệ tinh. Nhưng từ trước đây vài năm, giá đất tại huyện Nhà Bè có những biến động đáng kể