Phân Tích – Nhận Định

TS Cấn Văn Lực: ba tháng tới thị trường sẽ tích cực

Chuyên gia cho biết thêm, trong ba tháng tới, có khá nhiều thông tin tích cực, sẽ thúc đẩy việc mua bán bất động sản nói chung và đất nền nói riêng.