Phân Tích – Nhận Định

Chủ tịch Trương Gia Bình: 'Nhiều chủ đầu tư còn quản lý bằng... excel'

06:03 21/06/2022

Theo Chủ tịch Tập đoàn FPT, ngành bất động sản tại Việt Nam về tài chính thì ổn; nhưng thủ tục vô vàn phức tạp.