Phân Tích – Nhận Định

Môi giới bất động sản cho người nước ngoài: Kiên trì để hái quả ngọt

11:08 13/05/2022

Môi giới bán nhà cho khách nước ngoài hấp dẫn nhiều người bởi mức thu nhập cao. Tuy nhiên, người làm nghề chịu sự cạnh tranh rất lớn và đầy rẫy những khó khăn cần vượt qua.