Phân Tích – Nhận Định

Chiến sự Nga - Ukraine ảnh hưởng thế nào đến bất động sản?

16:45 25/02/2022

“Tất cả đều không tốt cho nền kinh tế và nhà ở. Vấn đề chỉ là nó tồi tệ đến đâu thôi”, ông Mark Zandi - Kinh tế Trưởng tại tổ chức Moody’s Analytics, cho biết.