Phân Tích – Nhận Định

Điểm danh các ‘đại gia’ hàng tồn trên thị trường bất động sản

Năm doanh nghiệp có giá trị hàng tồn kho lớn nhất thị trường đang chiếm gần 70% tổng giá trị toàn thị trường bất động sản.