Thương hiệu môi giới quốc tế đầu tiên cho nhượng quyền tại Việt Nam

Với việc ra mắt ERA Capital và ERA Sol, ERA Vietnam trở thành thương hiệu môi giới quốc tế đầu tiên phát triển nhượng quyền thành công.