Cổ đông lớn thứ hai của Novaland tiếp tục đăng ký bán ra 4 triệu cổ phiếu

7 giờ trước

Với động thái mới nhất từ Diamond Properties, nhóm cổ đông liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn dự kiến sẽ chỉ còn nắm hơn 40% cổ phần tại Novaland.