HoREA kiến nghị nới thêm 1% room tín dụng

HoREA vừa có văn bản gửi Thủ tướng, Ngân hàng Nhà nước với nội dung xem xét nới trần (room) tín dụng thêm 1% trong giai đoạn cao điểm tháng 12/2022 và trước Tết Quý Mão