TP.HCM thu hồi toàn bộ nhà công vụ sử dụng sai mục đích

Năm 2021, TP.HCM sẽ thu hồi 100% nhà công vụ đã hết thời gian sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng.