Thu nhập người dân Bình Dương cao nhất cả nước

Thu nhập bình quân đầu người tại Bình Dương đạt hơn 7 triệu đồng/tháng, vượt qua cả Hà Nội và TP.HCM.