UBND tỉnh Kiên Giang trao biên bản ghi nhớ khu đô thị quy mô 99ha, tổng mức đầu tư 3.000 tỷ đồng tại Hà Tiên cho Hà Đô

03:41 21/03/2024

UBND tỉnh Kiên Giang vừa trao biên bản ghi nhớ đầu tư dự án KĐT có quy mô 99 ha, với tổng vốn đầu tư 3.000 tỷ đồng cho CTCP Tập đoàn Hà Đô (mã: HDG) tại thành phố Hà Tiên.