Số dư tài khoản thanh toán cá nhân tăng mạnh

Số dư tài khoản thanh toán cá nhân trong quý I/2021 tăng 55,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy các ngân hàng đang huy động được nguồn vốn giá rẻ khá lớn.