Kho lạnh dự báo tăng trưởng theo cấp số nhân

Nhu cầu tiêu dùng hàng hoá an toàn và chất lượng tăng cao tại châu Á cùng sự tăng trưởng của thị trường hàng hoá và thương mại bán lẻ trực tuyến của thị trường Việt Nam là cơ hội để kho lạnh tăng tốc.