Công ty con của Phát Đạt muốn vay ngân hàng 3.200 tỷ đồng để triển khai dự án tại Bình Dương

08:33 16/11/2023

Hai công ty con của Phát Đạt vay vốn để thực hiện dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và 2 với tổng mức đầu tư theo công bố là 9.374 tỷ đồng.