Văn phòng cho thuê bị ế

Tháng 2, nhiều tòa văn phòng bắt đầu mất khách. Trước đó, các chuyên gia dự báo giá thuê văn phòng hạng A sẽ giảm xuống khoảng 4% trong năm 2023 và tỷ lệ trống có thể lên tới 21,5%.