Keppel Land mua lại 60% cổ phần Công ty Xây dựng Phước Kiển

Nhà phát triển bất động sản Phú Long sẽ bán lại 60% cổ phần trong Công ty Đầu tư Xây dựng Phước Kiển cho Keppel Land với giá 367,5 tỷ đồng (tương đương 21,6 triệu USD), thương vụ dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 6.