Từ chuyện Evergrande, nhìn lại nợ vay của doanh nghiệp bất động sản Việt

Từ câu chuyện của “quả bom nợ” Evergrande, vấn đề nợ vay của các doanh nghiệp bất động sản tại Việt Nam càng trở nên nóng bỏng. Nhiều doanh nghiệp sử dụng tỷ lệ đòn bẩy cao, vượt cả quy mô vốn.