Nhà lưới xây trên đất lâm nghiệp Lâm Đồng sẽ bị tháo dỡ trước 30/9

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quyết định về việc kiểm tra, xử lý tình trạng xây dựng công trình, làm nhà kính, nhà lưới trên đất quy hoạch lâm nghiệp trước ngày 30/9.