Tóm lại, ‘hộ chiếu vaccine’ giúp gì cho bất động sản?

Dịch covid kéo dài gần hai năm qua đã ảnh hưởng đến toàn bộ ngành nghề, trong đó bất động sản nghỉ dưỡng ngày một thấm đòn. Mới đây chính phủ đồng ý áp dụng hộ chiếu vaccine tại Phú Quốc để kích cầu du lịch