Nhà đầu tư bắt đầu thận trọng với bất động sản Lâm Đồng

Báo cáo quý II của Sở Xây dựng Lâm Đồng cho thấy thị trường bất động sản của tỉnh Tây Nguyên có dấu hiệu chững lại, trong khi các nhà đầu tư đều giữ tâm lý dè chừng, thận trọng.