Quốc Cường Gia Lai giải thể 2 công ty

"Đại gia phố núi" vừa thông báo giải thể một công ty con và một công ty liên kết do hoạt động kinh doanh không hiệu quả và thay đổi mục tiêu kinh doanh.