Căn hộ 25m2 tiếp tục được cấp phép

Trong quy chuẩn mới vừa được ban hành, Bộ Xây dựng vẫn duy trì diện tích tối thiểu với các căn hộ thuộc dự án nhà ở thương mại là 25m2.