Điểm qua những lần vỡ bong bóng BĐS

Đặc điểm chung của những sự kiện vỡ bong bóng bất động sản trên thế giới là đều chịu ảnh hưởng lớn từ tốc độ tăng trưởng GDP và chính sách tín dụng, khiến dòng tiền đổ mạnh về kênh bất động sản