Một ngân hàng 'chủ nợ' FLC tạm dừng cho vay bất động sản

Mới đây, Sacombank đã quyết định không cho vay đối với lĩnh vực bất động sản đến hết 30/6/2022.