Sắp có cao tốc, Đồng Tháp đi TP.HCM chỉ còn 2 tiếng

Hai tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh và An Hữu - Cao Lãnh chuẩn bị đầu tư sẽ giúp rút thời gian di chuyển từ Đồng Tháp đến TP.HCM còn 2 tiếng thay vì 4 tiếng như hiện nay.