Sacombank gọi, Kita Group trả lời, trong quá trình xử lý nợ và tích lũy tài sản

08:23 17/01/2024

Từ năm 2018, Kita Group hình thành tài sản và trở thành một thế lực hùng mạnh trong thị trường địa ốc nhờ vào quá trình tham gia mua nợ xấu từ Sacombank.