Chuyện gì đang xảy ra ở dự án Grand Sunlake?

Đầu tháng 7, một số người dân căng băng rôn và bắt đầu cuộc biểu tình ngay trước dự án Grand Sunlake