Bất động sản nhà ở tiếp tục khan hiếm, lý do vì đâu? 

Theo báo cáo của VARS, nhu cầu nhà ở tăng mạnh nhưng hấp thụ không cao bởi sản phẩm phù hợp ít và giá quá cao. Tỷ lệ hấp thụ trung bình 9 tháng chỉ đạt 43%, riêng Quý III, giảm mạnh so với Quý I và II chỉ đạt 33,5%.