Vốn FDI - 'đèn xanh' cho doanh nghiệp BĐS kẹt vốn

Thị trường bất động sản Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức từ thị trường vốn cũng như các vướng mắc về mặt pháp lý kéo dài. Tuy vậy, FDI là nguồn vốn đáng tin cậy đối với các doanh nghiệp bất động sản trong nước, giúp thúc đẩy sự tăng trưởng bền vững của thị trường.