5 vị trí đất không được đăng ký hộ khẩu từ hôm nay

Từ 1/7, người dân cần lưu ý để tránh mua nhà, đất rơi vào có 5 vị trí đất không được đăng ký thường trú, tạm trú.