Hải Phòng sẽ có 2.400 căn nhà ở xã hội đủ điều kiện mở bán trong năm 2024

Minh Triết

Ngày 15/01, UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 117/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 13/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVI về phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn đến năm 2030.

22-1708993623.jpeg
Phối cảnh dự án nhà ở xã hội 384 Lê Thánh Tông – Moonbay Residence.

Theo đó, giai đoạn năm 2021 - 2025 sẽ xây dựng 15.400 căn NOXH, trong đó phần đấu 80% là sản phẩm hoàn thành và sản phẩm đưa ra thị trường; giai đoạn năm 2026 – 2030 sẽ xây dựng đạt và vượt chỉ tiêu 18.100 căn.

Đến nay đã có 4 dự án đã có sản phẩm đưa ra thị trường để khai thác, sử dụng với tổng số 1.600 căn. Có 7 dự án đã khởi công xây dựng với tổng quy mô khoảng 11.500 căn. Có 8 dự án đã lựa chọn được chủ đầu tư, chuẩn bị khởi công với tổng quy mô khoảng 9.300 căn.

Còn 11 dự án đang được các sở, ngành địa phương hoàn thiện thủ tục để thực hiện lựa chọn chủ đầu tư, dự kiến có sản phẩm trước năm 2030 khoảng 12.400 căn. Các dự án NOXH kết hợp cải tạo chung cư theo Nghị quyết 04/2022/NQ-HĐND của HĐND thành phố là 8.004 căn.

Như vậy, tổng số căn NOXH mà thành phố Hải Phòng đã đạt được, đang triển khai và dự kiến triển khai có sản phẩm giai đoạn 2021-2030 là khoảng 42.000 căn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ đề ra là 33.500 căn.

Trong giai đoạn 2021 – 2025, dự kiến Hải Phòng sẽ hoàn thành khoảng 16.500 căn; trong đó xây dựng xong phần thô đạt 80% tương đương khoảng 13.200 căn và đủ điều kiện mở bán khoảng 3.300 căn. Nếu hoàn thành mục tiêu đề ra thì đến năm 2025, Hải Phòng cơ bản hoàn thành chỉ tiêu 15.400 căn NOXH giai đoạn 2021-2025 Chính phủ đặt ra.

Dự kiến trong năm 2024 sẽ hoàn thành khoảng 6.400 căn nhà ở xã hội (NOXH), trong đó xây dựng xong phần thô khoảng 4.000 căn và đủ điều kiện mở bán khoảng 2.400 căn.

Hiện, đăng ký mua NOXH tập trung chủ yếu ở 3 nhóm đối tượng là người lao động trong và ngoài khu công nghiệp; người thu nhập thấp tại đô thị và công chức, viên chức, sỹ quan công an, quân đội.

Vướng mắc chính của người dân đủ điều kiện khi lập hồ sơ mua NOXH là việc xin xác nhận về điều kiện, tình trạng nhà ở tại UBND cấp xã. Chủ đầu tư dự án cũng đã phản ánh một số đơn vị UBND cấp xã không xác nhận theo biểu mẫu quy định của Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, người lao động làm việc trong các khu công nghiệp đa số có mức thu nhập chịu thuế (mức thu nhập trên 11 triệu/ tháng) thì không đủ điều kiện mua NOXH mặc dù có nhu cầu rất lớn về nhà ở xã hội.

Để tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trên, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND thành phố ban hành Văn bản số 2256 ngày 18/9/2023 chỉ đạo các cơ quan đơn vị, UBND các quận huyện trong việc xác nhận theo mẫu hồ sơ quy định cho đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội trên địa bàn.

Bình Minh