IDICO đang mở rộng thêm 2.820ha đất công nghiệp

Minh Triết
IDICO đang sở hữu quỹ đất công nghiệp 3.267ha tại 10 dự án, trong đó có 5 dự án đã lấp đầy 100% với tổng diện tích trên 1.270 ha.

Tổng Công ty IDICO - CTCP (mã: IDC) là một trong 6 doanh nghiệp bất động sản trên sàn duy trì lợi nhuận trên nghìn tỷ đồng trong năm 2023, được đóng góp từ mảng khu công nghiệp và năng lượng.

Đối với mảng khu công nghiệp, IDICO cho biết doanh nghiệp đã cho thuê mới được gần 170ha đất trong năm, vượt 34% kế hoạch. Trong đó, khu công nghiệp Hựu Thạnh đã ký chính thức hơn 46ha và ký MoU gần 16ha; Khu công nghiệp Cầu Nghìn ký MoU hơn 18ha; khu công nghiệp Quế Võ 2 ký MoU hơn 19ha; khu công nghiệp Mỹ Xuân 2 ký MoU tái ký chính thức 3ha; khu công nghiệp Phú Mỹ 2 ký chính thức hơn 19ha và ký MoU gần 35ha; khu công nghiệp Phú Mỹ 2 mở rộng ký chính thức hơn 2ha và ký MoU hơn 11ha.

Doanh thu cho thuê khu công nghiệp đạt 3.297 tỷ đồng, đóng góp 44% doanh thu chung. Biên lãi gộp đạt 52,3%, giảm so với mức 72,2% trong năm 2022.

Tính đến cuối năm 2023, IDICO sở hữu quỹ đất công nghiệp 3.267ha tại 10 dự án, trong đó có 5 dự án đã lấp đầy 100% với tổng diện tích trên 1.270ha.

Doanh nghiệp đang trong quá trình mở rộng thêm 2.430 - 2.820ha đất công nghiệp. Trong đó, khucông nghiệp Vinh Quang - Hải Phòng (350ha) đã được phê duyệt quy hoạch 1/2000; khu công nghiệpMỹ Xuân B1 mở rộng (110 - 500ha) và khu công nghiệp Tân Phước 1 - Tiền Giang (470ha) đang chờ các quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.

Ngoài ra, IDICO đang lập hồ sơ quy hoạch 1/2000 và xin chủ trương đầu tư 6 khu công nghiệp (gồm 2 ở phía Bắc, 3 phía Nam, 1 miền Trung) với tổng quy mô gần 1.500ha.

Mục tiêu của IDICO đến năm cuối năm 2026 sẽ hoàn thành 1 triệu m2 nhà xưởng và nhà kho xây sẵn cho thuê nhằm đa dạng hóa tập khách hàng và nguồn thu. Tính đến nay, doanh nghiệp đang thực hiện ba dự án nhà xưởng, nhà kho tại khu công nghiệp Nhơn Trạch I và khu công nghiệp Hựu Thạnh.

Bình Minh