So sánh lãi suất vay mua nhà các ngân hàng tháng 02/2022

Lan Anh

Lãi suất vay mua nhà trong tháng 2/2022 nhìn chung không có sự biến động lớn, ngân hàng MSB có mức lãi suất thấp nhất 4,99%/năm

lai-suat-ngan-hang-vay-mua-nha-3-1645772823.jpg

lai-suat-ngan-hang-vay-mua-nha-4-1645772822.jpg

 

 

Trung Trần