Novaland xin ý kiến cổ đông thay đổi kế hoạch chào bán hơn 2,9 tỷ cổ phiếu

Minh Triết
Động thái của Novaland diễn ra khi các cổ đông lớn có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn như NovaGroup, Diamond Properties liên tục giảm sở hữu do bị bán giải chấp và chủ động bán bớt cổ phiếu để hỗ trợ cơ cấu nợ.

Ngày 30/11 tới đây, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – mã NVL) sẽ chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến về việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động (ESOP) được thông qua trước đó. Tuy nhiên, phương án thay đổi cụ thể chưa được tập đoàn công bố.

tc-nvl-lo-1700183540.jpg
Novaland xin ý kiến cổ đông thay đổi kế hoạch chào bán hơn 2,9 tỷ cổ phiếu

Trước đó, tháng 3/2023, cổ đông Novaland đã thông qua kế hoạch phát hành hơn 975 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp cho nhà đầu tư chiến lược và nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. Số tiền thu về nếu chào bán thành công 100% lượng cổ phiếu không dưới 9.750 tỷ đồng.

Mục đích phát hành là để đầu tư góp thêm vốn vào công ty con để tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ phải trả đến hạn; thực hiện các dự án mà công ty con là chủ đầu tư; thanh toán các khoản thuế và phải nộp Nhà nước của công ty con và bổ sung vốn lưu động.

Đồng thời, Novaland cũng lên phương án chào bán thêm 1,95 tỷ cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:1(cổ đông sở hữu mỗi 1 cổ phiếu sẽ có quyền mua 1 cổ phiếu mới), giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cp.Novaland có thể thu về 19.500 tỷ đồng nếu thành công chào bán 100% phương án.

Số tiền thu về nhằm tái cơ cấu nợ và thanh toán các khoản nợ đến hạn, thanh toán chi phí lương cho cán bộ nhân viên; thanh toán chi phí vận hành chung và thực hiện các dự án do Novaland làm chủ đầu tư.

Thời gian thực hiện 2 phương án trên đều trong năm 2023 hoặc theo quyết định của HĐQT sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.

Ngoài ra, Novaland còn dự kiến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động năm 2023 (ESOP), số lượng tối đa 1,5% số cổ phần đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cp. Đối tượng chào bán bao gồm Thành viên HĐQT và người lao động theo danh sách được HĐQT phê duyệt. Thời gian thực hiện là đến hết năm 2024 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.

Động thái của Novaland diễn ra trong bối cảnh các cổ đông lớn có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Bùi Thành Nhơn như NovaGroup, Diamond Properties liên tục giảm sở hữu do bị bán giải chấp và chủ động bán bớt cổ phiếu để hỗ trợ cơ cấu nợ. Hiện tại, nhóm cổ đông liên quan đến ông Nhơn còn nắm tổng cộng chưa đến 43% vốn tại Novaland.

Trong một diễn biến mới đây, NovaGroup đã đăng ký bán ra 26,5 triệu cổ phiếu NVL với mục đích cân đối danh mục đầu tư và hỗ trợ cơ cấu nợ. Giao dịch dự kiến được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và thoả thuận trong khoảng thời gian từ 16/11 đến 15/12/2023.

Trước đó, Chứng khoán BIDV (BSC) đã thông báo sẽ bán giải chấp tổng cộng 41,7 triệu cổ phiếu NVL thuộc sở hữu của 2 cổ đông lớn từ 1/11 cho đến khi bán hết TSĐB theo chỉ định của người sở hữu trái phiếu.

Về kết quả kinh doanh quý 3/2023, Novaland ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt gần 1.074 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 137 tỷ đồng, lần lượt giảm 67% và 42% so với cùng kỳ năm trước. Đây là quý đầu tiên có lãi trở lại sau 2 quý lỗ nặng của doanh nghiệp bất động sản này. Lũy kế 9 tháng đầu, Novaland ghi nhận doanh thu đạt 2.740 tỷ đồng và lỗ ròng 958 tỷ đồng.

Bình Minh